Aktivity

Půjčovny kajaků a paddleboardů

Kayaking and paddleboarding are popular water activities in Tribunj and Vodice. Here are some kayak and paddleboard rental companies you may find in the area:

 1. Vodice Kayak Rental
 2. Tribunj Kayak Rental
 3. Adriatic Kayak Rental
 4. Kayak Rent Vodice
 5. Tribunj Paddleboard Rental
 6. Vodice Paddleboard Rental
 7. Paddleboard Rent Tribunj
 8. Kayak and Paddleboard Vodice
 9. Tribunj Watersports (may offer kayak and paddleboard rentals)

These rental companies typically provide single and double kayaks, as well as stand-up paddleboards (SUPs), for rent. It’s advisable to contact the rental companies directly or check their websites for information on availability, rental rates, safety equipment provided, and any specific instructions or guidelines for renting and using the equipment.

Půjčovny vodních skútrů

Jet ski rental companies in Tribunj and Vodice offer thrilling water sports experiences. Here are some jet ski rental companies you may find in those areas:

 1. Vodice Jet Ski Rental
 2. Jet Ski Rental Tribunj
 3. Adriatic Jet Ski Rental
 4. Jet Ski Rent Vodice
 5. Tribunj Jet Ski Rental
 6. Jet Ski Vodice
 7. Jet Ski Tribunj
 8. Vodice Watersports Rental
 9. Tribunj Watersports

These rental companies typically offer jet skis for hourly or daily rentals. It’s important to inquire about safety instructions, rental rates, age restrictions, and any licensing requirements before renting a jet ski. Contacting the specific rental companies or checking their websites will provide you with the most accurate and up-to-date information on availability, pricing, and rental terms.

Půjčovny skútrů a motocyklů

Pokud si chcete půjčit skútry nebo motocykly v Tribunji a Vodicích, existuje několik půjčoven, které tyto možnosti nabízejí. Zde jsou některé půjčovny skútrů a motocyklů, které můžete najít v této oblasti:

 1. Půjčovna skútrů Vodice
 2. Půjčovna skútrů Tribunj
 3. Půjčovna skútrů Jadran
 4. Půjčovna motorek Vodice
 5. Půjčovna motorek Tribunj
 6. Rent-a-Scooter Vodice
 7. Půjčovna skútrů Tribunj
 8. Moto Půjčovna Vodice
 9. Tribunj Rent-a-Scooter

Tyto půjčovny obvykle poskytují řadu skútrů a motocyklů na různé doby trvání. Je důležité zkontrolovat jejich webové stránky nebo je přímo kontaktovat a zeptat se na dostupné modely, ceny, licenční požadavky a podmínky pronájmu.