Rieka Krka (75 km) má osobitný význam pre celú ekonomiku kraja, najmä v oblasti cestovného ruchu. Krka je fenomenálny skalnatý vápenec, ktorý má unikátne kaskádovité kaňony, ktoré vytvorili prírodnú krásu so zázračnými formáciami tufových bariér. Skvelými turistickými atrakciami sú Roški Slap (vodopád), Visovacské jazero a malý ostrov Visovac, na ktorom sa nachádza františkánsky kláštor sv. Archanjela, obnovené mlyny, lisovacie mlyny a etno-zbierka.

Časť kurzu Krka od Knina po Skradin bola vyhlásená za národný park v roku 1885 kvôli svojej výnimočnej povahe a vedeckej a kultúrnej historickej hodnote.