Národný park Krka

Národný park je obrovská a primárne nezmenená oblasť výnimočnej prírodnej hodnoty vrátane jedného alebo viacerých chránených alebo zanedbateľne zmenených ekosystémov. Účelom tohto parku je predovšetkým poskytovať služby v oblasti vedy, kultúry, vzdelávania a rekreácie, zatiaľ čo návštevníkom boli predstavené turistické aktivity.

Vrátane ponorenej časti rieky v ústí, rieka Krka je dlhá 72,5 km, čo z nej robí 22. najdlhšiu rieku v Chorvátsku. Vyrastá v podhorí pohoria Dinara, 2,5 km severovýchodne od Kninu. So svojimi siedmimi vodopádmi a celkovým poklesom nadmorskej výšky 242 m je Krka prírodným a krasovým fenoménom. Travertínové vodopády rieky Krka sú základným fenoménom tejto rieky.

Potreba legálnej ochrany rieky Krka a jej mimoriadnych prírodných hodnôt bola ... viac informácií http://www.np-krka.hr/en/