Vodice

Mesto Vodice je turistické centrum známe svojou živou a rozmanitou turistickou ponukou a príjemnými ľuďmi.
Je to pobrežné mesto nachádzajúce sa v širokom zálive, 11 km severozápadne od mesta Šibenik, centrum Šibenického kninského kraja.
Mesto Vodice má 10 000 obyvateľov a je považované za ideálne miesto na dovolenku, kde každý môže nájsť niečo, čo bude mať. Prvé osady sa rozvinuli v zátokách Vodice už v praveku. Korene a história sú skryté na oboch stranách cesty vedúcej do mesta.
Dnes Rakitnica, Mrdakovica, Pišća, Kamena a Okit sú názvom úrodného pozemku, ktorý vlastnili naši tvrdo pracujúci farmári a bývali domami a obcami, kde ľudia žili. Množstvo materiálov svedčí o nepretržitom živote na týchto poliach od doby železnej. Osady sa časom rozšírili, prišli noví obyvatelia a objavili sa nové kultúry.

Viac na http://vodice.hr