Narodni park Krka

Nacionalni park je veliko in predvsem nespremenjeno območje izjemne naravne vrednosti, vključno z enim ali več ohranjenimi ali neznatno spremenjenimi ekosistemi. Namen parka je predvsem služiti znanosti, kulturi, izobraževanju in rekreaciji, za svoje obiskovalce pa je bila uvedena tudi turistična dejavnost.

Vključno z potopljenim delom reke v ušesu, je reka Krka dolga 72,5 km, zaradi česar je to 22. najdaljša reka na Hrvaškem. Izvira v vznožju gorskega območja Dinara, 2,5 km severovzhodno od Knina. S sedmimi slapovi in ​​skupnim padcem nadmorske višine 242 m je Krka naravni in kraški pojav. Travertinski slapovi reke Krke so temeljni fenomen te reke.

Potreba po zakonski zaščiti reke Krke in njenih izjemnih naravnih vrednot je bila ... več na http://www.np-krka.hr/en/