Park Narodowy Krka

Park narodowy to rozległy i niezmieniony obszar o wyjątkowej wartości przyrodniczej, w tym jeden lub więcej zachowanych lub nieznacznie zmienionych ekosystemach. Celem parku jest przede wszystkim służyć nauce, kulturze, edukacji i rekreacji, a także wprowadzono działania turystyczne dla odwiedzających.

Rzeka Krka, w tym zanurzona w rzece rzeka, ma 72,5 km długości i jest 22 najdłuższą rzeką w Chorwacji. Występuje u podnóża pasma górskiego Dinara, 2,5 km na północny wschód od Knin. Dzięki siedmiu wodospadom i całkowitemu spadkowi wysokości 242 m, Krka jest zjawiskiem naturalnym i krasowym. Trawertynowe wodospady rzeki Krka są fundamentalnym fenomenem tej rzeki.

Potrzeba legalnej ochrony rzeki Krka i jej wyjątkowych walorów przyrodniczych była ... większa http://www.np-krka.hr/en/